banner
banner
banner banner banner banner banner banner

เรื่องย่อ

เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่มักสนทนากันทางเฟซไทม์ และเมื่อเพื่อนคนหนึ่งบังเอิญเก็บแล็ปท็อปได้ และสิ่งนั้นนำเพื่อนๆทุกคนไปยังเว็บไซต์มรณะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญ

Soundtrack(T)+Thai HD
6 /10

แสดงความคิดเห็น


close

close banner

close banner