banner
banner
banner banner

เรื่องย่อ

นักฟิสิกส์คนหนึ่งใช้กฏของอณุหพลศาสตร์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ แต่ทฤษฏีนี้อาจมีข้อบกพร่องเมื่อต้องนำมาใช้กับชีวิตรักของตัวเอง

Soundtrack(T)+Thai HD
8.1 /10

แสดงความคิดเห็น


close