banner
banner
banner banner banner banner banner banner

เรื่องย่อ

คนเมาเล่นพิเรนทร์ใส่ชุดกอริลล่าออกมาเพ่นพ่านจนทำให้คนคิดว่าเขาคือไอ้ตีนโตจากในป่า และนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เมืองเล็กๆ อันแร้นแค้นกลายเป็นจุดสนใจของสื่อและนักท่องเที่ยว

Soundtrack(T)+Thai FullHD
5 /10

แสดงความคิดเห็น


close

close banner

close banner