banner
banner
banner banner banner banner banner banner

เรื่องย่อ

หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ไมเคิลชายหนุ่มวัยกลางคนได้ขอให้เพื่อนบ้านอย่างแอนดี้ช่วยให้เขาจบชีวิตลงก่อนที่โรคร้ายจะพรากชีวิตของเขาไป

Soundtrack(T)+Thai FullHD
7 /10

แสดงความคิดเห็น


close

close banner

close banner