banner
banner
banner banner

สายพันธ์ได้ก่อขึ้น เมื่อเหมสาวน้อยผู้โดดเดี่ยวปลุกหุ่นต์ลับสุดยอดให้ตื่นขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งคู่จะรว่มมือกันจัดการพวกชอบกลั่นแกล้งและหยุดแผนการของเหล่าร้าย